Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Msza św. z okazji Dnia Chorego

11 lutego, jak co roku uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli we Mszy Świętej upamiętniającej Światowy Dzień Chorego w Kaplicy mieszczącej się w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim.

 

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – ksiądz Łukasz Gołębiewski wygłosił kazanie, w którym to skierował nasze myśli i modlitwy za uzdrowienie chorych do Matki Bożej Loretańskiej –patronki, która jest naszym ratunkiem i schronieniem w sprawach wymagających uzdrowienia.