Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Nabór pracowników do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wyrozębach-Podawcach.

Ogłaszamy nabór na stanowisko opiekuna w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wyrozębach-Podawcach. 

 

Oferujemy:

   pracę w młodym dynamicznym zespole, szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i  zdobycia doświadczenia.

 

Wymagamy:

wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą

– albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji. 

 • posiadanie umiejętności i wiedzy w następujących dziedzinach: majsterkowanie, ogrodnictwo, sport, muzyka;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • prawdziwa chęć pracy z dziećmi i wysoki poziom empatii;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • wytrwałość i zaangażowanie w pracę;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat (praca w systemie 8 i 12-godz.)
 • umowa o pracę na czas określony. 

 

Nasz Dom:

 • w naszym domu zamieszka 14 dzieci, którymi zaopiekuje się 5 wychowawców + koordynator, pracujących w systemie zmianowym, dzięki czemu dom zawsze będzie otwarty;
 • najważniejszy jest klimat i dobre emocje;
 • zapewniamy domowe warunki;
 • sercem Domu jest kuchnia z jadalnią i stół, który jednoczy wszystkich.

 

 

 

Ogłaszamy nabór na stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wyrozębach-Podawcach. 

 

Oferujemy:

 • pracę w młodym dynamicznym zespole;
 • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia

 

Wymagamy:

 • wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą

– albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji. 

 • umiejętność kierowania procesem wychowawczym dziecka, dbanie o jego właściwe zachowanie i coraz wyższe wyniki w nauce, właściwe i systematyczne prowadzenie dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi i instytucjami;
 • wykonywanie wraz z podopiecznymi codziennych prac wynikających z funkcjonowania w gospodarstwie domowym, min. przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie czy prasowanie;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • prawdziwa chęć pracy z dziećmi i wysoki poziom empatii;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • wytrwałość i zaangażowanie w pracę;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełen etat;
 • umowa o pracę na czas określony;
 • praca zmianowa.

Nasz Dom:

 • w naszym domu zamieszka 14 dzieci, którymi zaopiekuje się 5 wychowawców + koordynator, pracujących w systemie zmianowym, dzięki czemu dom zawsze będzie otwarty;
 • najważniejszy jest klimat i dobre emocje;
 • zapewniamy domowe warunki;
 • sercem Domu jest kuchnia z jadalnią i stół, który jednoczy wszystkich.

 

Ogłaszamy nabór na stanowisko pedagoga/psychologa w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wyrozębach-Podawcach. 

 

Oferujemy:

 • pracę w młodym dynamicznym zespole;
 • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia.

Wymagamy:

 

 • w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 • w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 • opieka i wychowanie małoletnich dzieci skierowanych decyzją sądu do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • współpraca ze specjalistami oraz rodziną biologiczną dziecka;
 • zaangażowanie w sprawy zdrowia, edukacji i prawidłowego rozwoju podopiecznych;
 • udział w posiedzeniach zespołów oceniających sytuację dzieci;
 • prowadzenie i analiza dokumentacji merytorycznej.

 

Warunki pracy:

 • pedagog – ½ etatu, psycholog – ½ etatu;
 • praca zmianowa;
 • umowa o pracę na czas określony. 

Nasz Dom:

 • w naszym domu zamieszka 14 dzieci, którymi zaopiekuje się 5 wychowawców + koordynator, pracujących w systemie zmianowym, dzięki czemu dom zawsze będzie otwarty;
 • najważniejszy jest klimat i dobre emocje;
 • zapewniamy domowe warunki;
 • sercem Domu jest kuchnia z jadalnią i stół, który jednoczy wszystkich.