Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

POPZ-logotypy_mini

1). PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z parafiami i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całej diecezji drohiczyńskiej. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia – aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

 

plakat

 

 

 

 

 

 

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:

• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 • groszek z marchewką 3,2 kg (8 opak.)
 • fasola biała 3,2 kg (8 opak.)
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg (7 opak.)
 • buraczki wiórki 1,05 kg (3 opak.)
 • powidła śliwkowe 1,8 kg (6 opak.)
 • sok jabłkowy 4 l (4 opak.)
 • makaron jajeczny 4,5 kg (9 opak.)
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg (2 opak.)
 • ryż biały 3 kg (3 opak.)
 • kasza gryczana 1,5 kg (3 opak.)
 • herbatniki maślane 0,8 kg (4 opak.)
 • mleko UHT 7 l (7 opak.)
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg (5 opak.)
 • szynka drobiowa 2,7 kg (9 opak.)
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg (3 opak.)
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg (9 opak.)
 • cukier biały 4 kg (4 opak.)
 • olej rzepakowy 4 l (4 opak.)
 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg (2 opak.).

 W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań..

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, następnie do Caritas Polska z siedzibą w Warszawie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej oraz wywieszone w siedzibie OPL.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Harmonogram działań – pobierz

ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE PODPROGRAM 2019

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ceranowie. 08-322 Ceranów 25
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach, 17-132 Wyszki, ul. Szkolna 17
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku, 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Sportowa 10
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liwie, 07-100 Węgrów, ul. A. Mickiewicza 2
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 35A
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5
 9. Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim – Kaplica w Orli. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wrzosowa 16
 10. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie, 17-120 Brańsk, Chojewo 102
 11. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10A
 12. Parafia Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie, 17-120 Brańsk, Domanowo 75
 13. Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach, 17-120 Brańsk, Szmurły 96
 14. Parafia NMP Królowej Polski w Czeremsze, 17-240 Czeremcha, ul. 1-go Maja 76
 15. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Klichach, 17-120 Brańsk, Klichy 2A
 16. Parafia Wniebowzięcia NMP w Brańsku, 17-120 Brańsk, ul. Kościelna 3
 17. Parafia Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 5
 18. Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stoczku, 07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 9
 19. Parafia Przemienienia Pańskiego w Perlejewie, 17-322 Perlejewo 34
 20. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudce, 17-123 Rudka, ul. Ks. M. Badowskiego 1
 21. Parafia Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi, 17-120 Narew,  ul. Kościelna 2
 22. Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Strażacka 5
 23. Parafia Narodzenia NMP i Św. Mikołaja, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kościelna 4A
 24. Magazyn Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Parkowa 1.

 

Organizacje partnerskie w formacie .pdf – pobierz

 

 

PODPROGRAM 2019 – WYTYCZNE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

– Zmiana do wytycznych: Podprogram-2019

Podział na kobiety i mężczyzn

– Lista osób zakwalifikopowanych do pomocy żywnościowej: Załącznik-nr 1 do wytycznych

– Ewidencja wydania artykułów spożywczych: Załącznik-nr 2 do wytycznych

– Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych: Załącznik nr 4 do wytycznych

Skierowanie: Skierowanie.docx

Plakat do pobrania: pobierz

– Podsumowanie_Podprogram 2018

– Podprogram 2017

– Podprogram 2016 już za nami

-Podprogram 2014

Osoba do kontaktu:

Iga Supleńska
tel.  664-927-812
25 787-37-40