Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Spotkanie Noworoczne Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim

12 stycznia zamykając okres bożonarodzeniowy, a jednocześnie uroczyście obchodząc Niedzielę Chrztu Pańskiego, jak co roku spotykaliśmy się w Bielsku Podlaskim z wolontariuszami, pracownikami i sympatykami: Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Caritas oraz stypendystami, duchownymi i przedstawicielami władz samorządowych, by wspólnie podsumować ubiegły rok, jak także przedstawić owoce działalności charytatywnej realizowanej przez diecezjalną Caritas, a tym samym przygotować się na nowe wyzwania.

 


Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel pod przewodnictwem Ks. Bp Piotra Sawczuka, który podczas homilii nawiązał do tajemnicy Chrztu Świętego oraz tego jak bardzo ten sakrament jest potrzebny w życiu każdego człowieka i byśmy o tym pamiętali w codziennym zabieganym życiu.

 


Kolejna część spotkania miała miejsce w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Rozpoczęła się od występów artystycznych w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Ceranowa. Następnie zaprezentowali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Bielska Podlaskiego. Ukazali oni historię Narodzenia Pana Jezusa oraz przybyłych Trzech Mędrców ze Wschodu. Podsumowaniem występów artystycznych było wystąpienie uczennicy z programu „Skrzydła” z Siemiatycz, która zagrała na flecie kolędę oraz taniec „Krakowiak” w wykonaniu uczniów z Drohiczyna.

 

Rozstrzygnięto również konkurs „Miej Serce -edycja 3”, którego głównym celem jest popularyzacja działań wolontariatu. Laureatami konkursu zostali: Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej w Górkach –Grubakach, Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce oraz Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

 

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski zaprezentował roczne sprawozdanie z działalności Caritas. Zrealizowano miedzy innymi następujące dzieła:

 • W programie FEAD udział wzięło w ubiegłym roku 6 tyś osób, otrzymując produkty żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia. W tym roku Caritas dołożyła wszelkich starań by pomoc ta mogła dotrzeć do większej liczby osób, dzięki staraniom z podprogramu 2019-FEAD pomoc Caritas zostanie skierowana do 7500 osób mieszkających na terenie diecezji drohiczyńskiej.
 • W ubiegłym roku seniorzy otrzymali KARTY BIEDRONKI na codzienne zakupy. Przez 10 miesięcy było objętych wsparciem materialnym 187 osób, które co miesiąc dostawały 150 zł na zakup produktów żywnościowych w sieci sklepów Biedronka.
 • Realizując projekt SPIŻARNIA Caritas nawiązała współpracę z siecią sklepów Biedronka z Sokołowa Podlaskiego, z Bielska Podlaskiego, z Siemiatycz, z Brańska oraz z sklepem Selgros w Warszawie. Żywność odbierana była z 7 sklepów Biedronka przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z Bielska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego, WTZ Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach, w Brańsku przez Parafialny Zespół Caritas z Chojewa. Dzięki czemu codziennie były przekazane potrzebującym produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia.
 • W ubiegły roku zadbaliśmy o zdolną młodzież z terenu diecezji drohiczyńskiej, oferując stypendia: SKRZYDŁA oraz DWA TALENTY.

 

W roku szkolny 2018/2019 15-ro dzieci w trudnej sytuacji życiowej otrzymało stypendium Skrzydła, a 8 dzieci uzdolnionych objęliśmy programem Dwa Talenty ze środków Caritas Polska, jak także15-tu sponsorów zainicjowało pomoc stypendialną dla 25-ciu dzieci.
W roku szkolny 2019/2020 – zostało objętych programem stypendialnym Dwa Talenty 10-ro dzieci ze środków Caritas Polska oraz dzięki pomocy 15-tu sponsorów, udało się pomóc 21 dzieciom zapewniając im stypendia „Skrzydła”.

 

W roku 2019 Caritas diecezjalna zorganizowała FESTYNY RODZINNE. Dzięki wsparciu finansowemu: Miasta Siemiatycze oraz PZU udało się zrealizować w czerwcu tamtego roku imprezy plenerowe w Sokołowie Podlaskim i Siemiatyczach.

Caritas przez cały ubiegły rok dbała także by dzieci z diecezji mogły bezpiecznie i kreatywnie spędzać swój wolny czas, do ich dyspozycji były otwarte ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE, które znajdują się w:

 • Sokołowie Podlaskim i Rudce wsparte dzięki dofinansowaniu ze środków PZU,
 • Węgrowie wsparta ze środków Miasta Węgrów,
 • Siemiatyczach wsparta ze środków Miasta Siemiatycze,
 • Bielsku Podlaskim wsparta dofinansowaniem ze środków Miasta Bielsk Podlaski.

 

Dzięki realizacji projektu ŻÓŁTY TALERZ we współpracy z Kulczyk Foundation w roku szkolnym 2019 / 2020 pomocą zostało objętych1054 dzieci z terenu diecezji drohiczyńskiej. Program objął swą pomocą 5 świetlic socjoterapeutycznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz 3 szkoły: dwie Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 3 w Siemiatyczach oraz Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

 

KOLONIE – dzięki Caritas diecezjalnej z wypoczynku wakacyjnego i zimowego w ubiegłym roku skorzystało ponad 1525 dzieci i młodzieży. Przy tak wielkim przedsięwzięciu finansowym wspomogli nasze działania:

 • Miasto Bielsk Podlaski
 • Miasto Łochów
 • Miasto Siemiatycze
 • Gmina Miedzna
 • Gmina Bielsk Podlaski
 • Miasto Kosów Lacki
 • Miasto Węgrów
 • Miasto Brańsk
 • Caritas Polska
 • AMW Rewita
 • Fundusz Kościelny
 • KRUS

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Od 01.04.2019r. – 31.12.2019r. udzielono około 1400 porad przez: specjalistę ds. pomocy osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu; prawnika, doradcę zawodowego, psychologa, specjalistę ds. rehabilitacji; specjalistę ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. W podanym wyżej okresie ze wsparcia skorzystało 630 osób. Poza poradami w DOWON prowadzona jest terapia neurologopedyczna dla 40- stu osób. Projekt realizowany jest ze środków PFRON.

 

SENIORZY:
Caritas diecezjalna skierowała swoje działania na seniorów poprzez realizację projektów „Starsi młodszym – młodsi starszym”, „Kawiarenka dialogu dla seniora”, „Senior dla niepełnosprawnego” , które realizowane były w w Sokołowie Podlaskim (Domu Miłosierdzia) i Bielsku Podlaskim (Warsztatach Terapii Zajęciowej) ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska. W projektach wzięło udział około 100 seniorów.

 

Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj.” – projekt realizowany ze środków Fundusz Sprawiedliwości.
Powstały trzy Centra Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości: w Sokołowie Podlaskim, Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim, gdzie każdy mógł skorzystać z porad specjalistów: psychologa, socjoterapeuty, doradcy zawodowego, coacha i edukatora profilaktyki uzależnień.

 

Powyżsi specjaliści mieli także dyżury na świetlicach socjoterapeutycznych CDD (w Bielsku mi Sokołowie Podl., Siemiatyczach, Węgrowie i Rudce). W ramach projektu nasi podopieczni na świetlicach otrzymali również wsparcie pedagoga pomagającego im w nauce, instruktora sportowego oraz mogli rozwijać swoje talenty dzięki dodatkowym zajęciom plastyczno-manualnym.


Dzięki realizacji projektu i współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi na terenie całej diecezji przeszkolonych zostało 750 nauczycieli, a tematyka rad nauczycielskich obejmowała przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie programu Niebieskiej Karty, interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi oraz praca z ofiarą i sprawcą przemocy. Rady pedagogiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem a grono nauczycieli wychodziło z nich z konkretną wiedzą i odpowiedziami na problemy z którymi zmagają się w swoim środowisku.

 

Jadłodajnia:
Przez cały ubiegły rok od poniedziałku do piątku w Jadłodajni im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Sokołowie Podlaskim osoby potrzebujące otrzymywały ciepły posiłek.

 


ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI 2019:
6-7 grudnia zebrano 5535,70 kg żywności;
29-30 marca zebrano 4 149,73 kg żywności;
21 września Kromka chleba dla sąsiada zebrano 1275,50 kg żywności.


Z zebranych produktów spożywczych i chemicznych po każdej akcji wolontariusze Caritas w parafiach na terenie diecezji przygotowywali paczki dla potrzebujących. W Domu Miłosierdzia paczki wydawane były przez cały poprzedni rok.

 

Caritas prowadziła WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, obecnie dysponuje w:
Łóżka rehabilitacyjne: 134
Materace przeciwodleżynowe: 13
Wózki inwalidzkie: 20
Odsysacze: 12
Koncentratory tlenu: 16
Chodziki: 20
Krzesła sanitarne: 4
Podnośniki wannowe: 2

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ.
Caritas prowadziła dwie placówki w których nadal wykonywana jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Zajęcia są realizowane poprzez terapię zajęciową, w której uczestniczą podopieczni w następujących pracowniach: multimedialnej, krawiecko-hafciarskiej, gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, technicznej, florystycznej.


W Sokołowie Podlaskim pracuje 6 terapeutów, uczestników jest 33, którzy zapisani są do 6 pracowni. W Bielsku Podlaskim z 53 uczestnikami pracuje 10 terapeutów, pracując w 8 pracowniach. W ubiegłym roku zostały zakupione dwa samochody dowożące podopiecznych WTZ na zajęcia terapeutyczne.

 

« 1 z 2 »