Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szkolenia Rady Pedagogicznej zostaną przeprowadzone  w następujących  szkołach :

1. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 05.11.2019r. godz. 16.00 – ok 70 nauczycieli.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”.

2. Zespół Szkół Rolniczych  w Sokołowie Podlaskim. 20.11.2019r. godz. 15.00.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi” – ok 55 nauczycieli.

3. Szkoła specjalna w Sokołowie Podlaskim – 17.10.2019r. godz. 15.15.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi” – ok 50 nauczycieli.

4. Publiczna Szkołą Podstawowa nr 6 – im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim.

18.10.2019r. godz. 15.00-  ok 40 nauczycieli.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”.

5. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim + Szkoła Podstawowa w Ceranowie.

12.12.2019r. godz. 14.30- ok  40-50 nauczycieli.

„Praca z ofiarą i sprawcą przemocy”.

6. Zespół Szkół w Sabniach + Szkoła Podstawowa w Zembrowie.  04.11.2019r. godz. 14.00 – ok 25 nauczycieli.

„Praca z ofiarą i sprawcą przemocy”.

7. Zespół Szkół w Jabłonnie Lackiej + chętni z okolicznych szkół.  21.11.2019r. godz. 15.15- ok  35 nauczycieli.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

17.12.2019r. godz. 14.00-  ok  80 nauczycieli  świetlica.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”

9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach 05.12.2019r. godz. 15.45-  ok 60 nauczycieli.

„Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskiej Karty”

10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siemiatyczach  07.11.2019r. godz. 14.30- ok  55 nauczycieli.

„Praca z ofiarą i sprawcą przemocy”.

11. Zespół Szkół w Drohiczynie 13.12.2019r. godz. 15.00- ok  35 nauczycieli.

„Praca z ofiarą i sprawcą przemocy”.

12. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim. 16.12.2019r. godz. 15.00- ok  40 nauczycieli.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”.

13. Zespół Szkół Gminnych w Prostyni + Szkoła Podstawowa  w Kiełczewie. 14.11.2019r. godz. 13.30- ok  35 nauczycieli.

„Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”