Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wypoczynek zimowy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej uzyskała dofinansowanie na zorganizowanie w 2020 roku wypoczynku zimowego dla 400 dzieci w kwocie 750,00 zł na osobę z Funduszu Składkowego

 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników na podstawie porozumienia Nr FS. 451.290.43.16.2020.