Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim

></p>
<p> </p>
<p style=Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz Gołębiewski przekazał Parze Prezydenckiej prace ręcznie wykonane w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej. Ten dar jest jednocześnie wyrazem wdzięczności za wrażliwość i pamięć o dziełach charytatywnych i osobach niepełnosprawnych.

 

Zostało również skierowane zaproszenie na spotkanie z podopiecznymi, wolontariuszami i pracownikami Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w 100 rocznicę Jego urodzin.