Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Żółty talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszych.

 

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

 

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

 

Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo w ramach programu dystrybuowane są materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania.

 

Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. W tym celu koordynatorzy Żółtego Talerza z wszystkich placówek objętych programem biorą udział w specjalnych warsztatach w warszawskiej Pracowni Efektu Domina, podczas których uczą się, jak atrakcyjnie przygotowywać pożywne potrawy dla dzieci.

 


Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przystąpiła do tego pięknego dzieła w styczniu 2018 roku. Wsparciem w ramach  "Żółtego Talerza" objęto wówczas pięć świetlic prowadzonych przez Caritas: w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Rudce. Widząc ogromne potrzeby w zakresie zdrowego odżywiania młodego pokolenia oraz powodzenie realizacji Programu z wielką chęcią kontynuujemy projekt w nowym roku szkolnym 2018/2019, rozszerzając go o wsparcie systemu żywienia dzieci w dwóch szkołach na terenie naszej diecezji – Szkole Podstawowej nr 1 im. Księżnej z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II również w Siemiatyczach. W sumie w nowej edycji Programu ze wzbogacenia i rozszerzenia oferty żywieniowej o zdrowe i pełnowartościowe posiłki korzysta 928 dzieci zamieszkujących teren diecezji drohiczyńskiej.